Firma AX Advice, właściciel portalu internetowegoaxadvice.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług portalu axadvice.pl jest firma AX Advice Tomasz Włoch z siedzibą w Lubartowie, 21-100 przy ul. Czwartaków 227, REGON 432375790. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@axadvice.pl.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla naszych klientów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w różnym zakresie:

 1. Klienci mogą składać zapytanie ofertowe, celem uzyskania informacji dotyczących dostępności, ceny, właściwości produktu i realizacji zamówienia. Aby skorzystać z tej oferty handlowej, klient będzie proszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz nazwy firmy. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  Klienci mogą również składać zamówienia na wybrane produkty. W przypadku składania zamówienia na te produkty, Klient będzie proszony o podanie danych niezbędnych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 2. Wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi, wyświetlanie reklam.
  W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w portalu internetowym, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych stron w portalu, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
 3. W celu badania satysfakcji klienta, przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
 4. W celu rozpatrywania skarg, odpowiedzi na pytania, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
 5. W celu rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, co możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane podczas działań handlowych, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień sprzedaży towarów i usług, dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta, zanim zostanie wysłane. W celu realizacji sprzedaży możemy udostępniać zebrane od Państwa dane dla podmiotów takich jak:

 • Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności portalu.
 • Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii marketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.
 • Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zamówień i umów,
 • Rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
 • Kontroli bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • Analiz statystycznych i archiwizacyjnych,
 • Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

6. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: office@axadvice.pl

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona podczas przygotowania oferty i realizacji sprzedaży usług i towarów .
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania z portalu, a także badaniem satysfakcji.
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania, ograniczenia i usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.
 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane. Mają Państwo prawo do tego, aby:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

7. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Powoduje to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logamiw celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies

Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów);
 • przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji);
 • prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się nasz serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowanie się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających Państwa upodobaniom.

Zmiana ustawień cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniach końcowych i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie naszego serwisu.

8. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.