Microsoft Dynamics AX 2012 to rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa dla średnich i dużych organizacji gospodarczych. Bogaty zestaw funkcjonalności dla różnych branż, jest dostępny  w jednym, kompleksowym rozwiązaniu. Spełnia wszystkie wymagania systemów klasy ERP, ułatwia firmie analizowanie i przewidywanie zmian rynku,  umożliwiając dynamiczne dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków.

System Microsoft Dynamics AX 2012 jest łatwy w obsłudze, a dzięki swojej elastyczności pomaga firmom w lepszym wykorzystaniu szans biznesowych, większym dopasowaniu procesów a w konsekwencji wyróżnieniu się na tle konkurencji. Elastyczna architektura i nowoczesne mechanizmy modelowania procesów pozwalają organizacjom na realizację strategicznych celów i dostosowanie się do wymagań rynku. Bogaty zestaw funkcjonalności ERP wraz z rozszerzeniami dostosowanymi do różnych branż w jednym, kompleksowym rozwiązaniu przyspiesza osiągnięcie korzyści z inwestycji.

Microsoft Dynamics AX 2012 jest nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniem ERP z wbudowanymi rozszerzeniami funkcjonalnymi dedykowanymi do 5 branż: produkcyjnej, dystrybucyjnej, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej

Najważniejsze funkcje ERP

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • Księga główna
 • Należności i zobowiązania
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Planowanie i kontrola budżetu
 • Wsparcie usług wspólnych
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami

PRODUKCJA

 • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
 • Zarządzanie zasobami
 • Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań
 • Konfiguracja produktów
 • Zarządzanie halą produkcyjną i jej załogą
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IICH OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • Księgowanie i fakturowanie projektów
 • Kontrola kosztów projektu
 • Struktury podziału pracy
 • Integracja z oprogramowaniem Microsoft Project
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
 • Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie rozwojem, szkoleniami i wydajnością pracowników
 • Portal dla pracowników
 • Zarządzanie wydatkami
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie rozproszonymi magazynami
 • Umowy handlowe
 • Sprzedaż przyszłej produkcji
 • Planowanie dystrybucji
 • Zarządzanie jakością
SPRZEDAŻ I MARKETING
 • Automatyzacja pracy sprzedawców i marketingu
 • Obsługa szans sprzedaży
 • Zarządzanie procesami sprzedaży
 • Integracja z systemem Microsoft Dynamics CRM
ANALIZA DANYCH BIZNESOWYCH I TWORZE-NIE RAPORTÓW
 • Raporty standardowe, analityczne i dynamicznie tworzone za pomocą funkcji Microsoft SQL Server®Reporting Services
 • Wstępnie zdefiniowane, wielowymiarowe kostki OLAP dostosowane do poszczególnych stanowisk
 • Pulpity menadżerskie z podglądem kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
ZAOPATRZENIE I POZYSKI-WANIE DOSTAWCÓW
 • Zaopatrzenie bezpośrednie i pośrednie
 • Zlecenia zakupu
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Portal dla dostawców
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług