Dynamics 365 for Finance and Operations to nowa generacja systemów klasy ERP

Dostępny na rynku system klasy ERP, Microsoft Dynamics AX2012 został udostępniony  w wersji chmurowej. Zawiera wszystkie obszary funkcjonalne poprzedniego systemu dostępne na platformie Azure lub  instalowany na sprzęcie klienta.

Wykorzystanie możliwości Azure – chmury Microsoft, pozwala na rozszerzenie funkcjonalności poprzez pełną integrację z pozostałymi aplikacjami np.  Dynamics 365, Office 365, Power BI i Cortana Intelligence, wieloma aplikacjami specjalizowanymi tworzonymi przez partnerów  i dodatków za pośrednictwem PowerApps.

Pełna obsługa systemu przy użyciu przeglądarek

Przyjazny interfejs użytkownika, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, został zoptymalizowany dla wielu platform i aplikacji mobilnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy mają dostęp  do aplikacji z dowolnego urządzenia i w każdej chwili.

Kontrola wyników firmy w czasie rzeczywistym

Wbudowane rozwiązanie business intelligence (Power BI) zapewnia dostęp danych analitycznych w czasie rzeczywistym. Zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiają szybką analizę danych i ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych.

Integracja z Dynamics 365

Dynamics 365 jest to nowoczesna platforma biznesowa, która powstała w celu integracji wymagań obszarów CRM i ERP w jednym spójnym rozwiązaniu biznesowym.

W ramach jednego rozwiązania,  zintegrowane zostały następujące aplikacje:

 • Dynamics 365 Sales
 • Dynamics 365 Customer Service
 • Dynamics 365 Finance
 • Dynamics 365 Field Service
 • Dynamics 365 Supply Chain Management
 • Dynamics 365 Marketing
 • Dynamics 365 Business Central

Jest  to kompletny system obsługi biznesowej przedsiębiorstwa zintegrowany z pozostałymi aplikacjami  Office 365 i Power BI i Cortana Intelligence.

LCS wspomaga proces wdrożenia i utrzymania aplikacji

Portal Lifecycle Services jest dostępny na platformie Azure i wspomaga  kompleksowe zarządzanie aplikacjami. W jednym miejscu dostępne są wszystkie niezbędne zasoby potrzebne do uruchomienia i utrzymania systemu.

LCS umożliwia:

 • Tworzenie projektów wdrożeniowych,  dodawanie zasobów i bieżącą kontrolę realizacji projektów
 • Narzędzia do implementacji metodyki wdrożenia MS Sure Step lub własnych metodyk
 • Business Modeler, umożliwia szczegółowe opisanie procesów, określenie celów, wymagań i standardów obowiązujących w danych obszarach biznesu
 • MS Chmura na platformie Azure, zawiera wszystkie niezbędne zasoby potrzebne do uruchomienia aplikacji, projektowanie, testowanie i używanie produkcyjne. W jednym miejscu dostępne są wszystkie potrzebne aplikacji, nowe wersji produktów, poprawki, zgłaszanie usług serwisowych, skalowanie zapotrzebowania na moc obliczeniową

Obszary funkcjonalne

Dynamics 365 for Finance and Operation posiada wszystkie obszary funkcjonalne systemy MS Dynamics AX2012, które dodatkowo zostały rozbudowane o nowe funkcjonalności.

Funkcje branżowe

 • Sektor dystrybucji

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne muszą dziś szyb-ko dostosowywać się do zmian i coraz bardziej złożonych wymagań globalnego rynku. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługa wielu rozproszonych ośrodków, które ułatwiają szybką rozbudowę firmy. Dla sektora dystrybucji przeznaczone są również:Zarządzanie magazynem• Planowanie łańcucha dostaw• Zarządzanie zamówieniami zakupu• Zarządzanie informacjami o produkcie – cykl • życia produktu Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców

 • Sektor produkcyjny

Dynamics 365 łączy funkcje wspomagające produkcję dyskretną, procesową i odchudzoną (lean). Rozbudowane funkcjonalności, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją, pomagają w modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego. Oto najważniejsze procesy biznesowe opracowane z myślą o sektorze produkcyjnym:Produkcja dyskretna• Produkcja procesowa• Produkcja odchudzona (lean)• Planowanie i produkcja w rozproszonych • ośrodkach Zarządzanie halą produkcyjną i jej załogą

 • Sektor usług

Przedsiębiorstwa usługowe muszą znaleźć równo-wagę między takimi obszarami, jak relacje z klientami, globalne zarządzanie zasobami, świadczenie usług ze szczegółową kontrolą kosztów i zapewnieniem oczekiwanych wyników finansowych. Oto najważniejsze funkcje przeznaczone dla tego sektora: Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa• Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu Portale dla pracowników• Zarządzanie relacjami z klientami.

 • Sektor handlu detalicznego

Współczesne rynki oferują przedsiębiorstwom handlu detalicznego ogromne możliwości, ale stawiają przed nimi nowe wyzwania. Presja konkurencji, coraz większy wybór produktów i form zakupu oraz nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że klienci oczekują dziś znacznie więcej od sprzedawców detalicznych. Dynamiczne przedsiębiorstwa rozwijają różne kanały sprzedaży o zasięgu lokalnym i globalnym. Nasze rozwiązanie oferuje im obsługę sklepów, funkcji ERP dotyczących zaplecza oraz szereg innych użytecznych funkcji, takich jak: Obsługa punktu sprzedaży (obsługa POS)• Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży• Obsługa katalogów produktów• Polityka cenowa• Programy lojalnościowe• Merchandising

 • Sektor publiczny

Instytucje administracji publicznej muszą modernizować swoje miejsca pracy poprzez wprowadza-nie nowszych technologii, zwiększanie produktywności i przejrzystości operacji, dostosowywanie się do wymagań prawnych oraz zachowanie odpowiedzialności budżetowej. Dynamics 365 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie relacjami z klientami (obywatela-mi) oraz zarządzanie finansami. Oto inne funkcje przeznaczone specjalnie dla sektora publicznego: Zarządzanie dotacjami i obsługa księgowa • wieloletnich projektów Planowanie i kontrola budżetu• Szczegółowa analiza wydatków i dochodów