Dynamics 365 Finance

Dostępny na rynku system Dynamics 365 for Finance and Operations, został udostępniony w wersji chmurowej w podziale na dwie licencje Finance i Supply Chain Management.

Zawiera wszystkie obszary funkcjonalne poprzedniego systemu dostępne na platformie Azure lub  instalowany na sprzęcie klienta:

 • Rozrachunki z dostawcami
 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Budżetowanie
 • Zarządzanie gotówką i bankami
 • Rachunek kosztów
 • Zarządzanie wydatkami
 • Raportowanie finansowe
 • Środki trwałe
 • Księga główna i raportowanie finansowe
 • Zarządzanie projektami i ich księgowanie
 • Sektor publiczny